ÚVOD

Ročník 2017

FESTIVAL BENNEWITZ má své nezastupitelné místo v kulturních aktivitách města i regionu. Nese jméno vynikajícího českého houslisty, dirigenta a hudebního pedagoga, dlouholetého ředitele Pražské konzervatoře Antonína Bennewitze (1833–1926).

Festival je přehlídkou vynikajících interpretů v oblasti vážné hudby, a to jak z řad profesionálů, tak amatérů. Koná se nejenom v České Třebové, ale také v rodišti Antonína Bennewitze – v nedaleké obci Přívrat.

Záštitu nad FESTIVALEM BENNEWITZ každoročně přebírají ministr kultury ČR, hejtman Pardubického kraje či starosta města Česká Třebová.

Dramaturgickou radu festivalu řídí houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který je také patronem festivalu.

Založen byl v roce 1998 a do roku 2016 užíval delší název Hudební festival Antonína Bennewitze.

 

PROGRAM FESTIVALU / 2017

STŘEDA
19. 4. 2017

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT – FESTIVAL BENNEWITZ 2017

Jaroslav Svěcený – housle, Filip Bandžak – baryton, Zdeněk Rys – hoboj, Karel Untermüller – viola, Virtuosi Pragenses – komorní orchestr (i s dechovými nástroji).
Velký sál Kulturního centra / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 300,- Kč


ČTVRTEK
20. 4. 2017

HUDBA A SLOVO V PROMĚNÁCH STALETÍ

Jitka Hosprová – viola, Jaroslav Svěcený – housle, Václav Mácha – klavír, Jan Šťastný – umělecký přednes
Malá scéna / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 200,- Kč


PÁTEK
21. 4. 2017

CHRÁMOVÝ GALAVEČER

Pavel Svoboda – varhany, Marek Zvolánek – trubka, Eva Garajová – mezzosoprán, Jaroslav Svěcený – housle, Bára Munzarová – umělecký přednes
Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 100,- Kč


SOBOTA
22. 4. 2017

MISTROVSKÉ HOUSLE ČTYŘ STALETÍ

Výstava houslí s komentovanými prohlídkami Jaroslava Svěceného.
Malý sál Kulturního centra / Začátek v 10.00 hodin


SOBOTA
22. 4. 2017

CIGÁNSKI DIABLI

Setkání etnických kultur v podání proslulého slovenského orchestru ve společném projektu s J. Svěceným.
Velký sál Kulturního centra / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 300,- Kč


PÁTEK
28. 4. 2017

KOMORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KOCIANA

Dirigenti: Bohuslav Mimra, Jana Mimrová Sóla: Ondřej Sejkora (kontrabas), Matyáš Keller (violoncello) Spoluúčinkuje dechová sekce Filharmonie Hradec Králové.
Velký sál Kulturního centra / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 200,- Kč


SOBOTA
29. 4. 2017

KONCERT V RODIŠTI ANTONÍNA BENNEWITZE

Pěvecký sbor BENDL Česká Třebová, pod vedením Josefa Menšíka a Davida Lukáše za klavírního doprovodu Blaky Poukarové a pěvecký sbor GAUDEÁMUS ze Světlé nad Sázavou.
Hostinec U Coufalů Přívrat / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: zdarma

PROGRAM
FESTIVAL 2022


20. 04. 2022

Jaroslav Svěcený

ZAHAJOVACÍ VEČER XXII ročníku Bennewitz Festivalu TAJEMSTVÍ ITALSKÝCH HOUSLÍ 17.- 19. STOLETÍ JAROSLAV SVĚCENÝ- housle a průvodní slovo MARTIN KOS- housle VIRTUOSI PRAGENSES- komorní orchestr Skladby italského a německého baroka zazní na housle Giuseppe Guadagniniho, Nicolo Amatiho, Giuseppe Guarneriho a dalších mistrů, které pocházejí z anglických, německých a italských soukromých sbírek. Jaroslav Svěcený si ke spolupráci přizval špičkové pražské sólisty a komorní hráče, kteří již tradičně vystoupí pod názvem Virtuosi Pragenses.  

Velký sál KC Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 250,- Kč, předplatitelé KPH 125,- Kč

Koupit vstupenky


21. 04. 2022

Prague Cello Quartet

Jedinečný český soubor čtyř violoncellistů, kteří publiku nabízejí koncertní show složené nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale také z populárních filmových melodií nebo jazzových, popových či rockových hitů. To vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.  

Velký sál KC Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 250,- Kč, předplatitelé KPH 125,- Kč

Koupit vstupenky


29. 04. 2022

Komorní orchestr Jaroslava Kociana Česká Třebová

Komorní orchestr Jaroslava Kociana Česká Třebová rozšířený o dechovou sekci členů FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

dirigent: Bohuslav Mimra sólisté: Matouš Pěruška a Kristina Vocetková Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

Velký sál KC Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 200,- Kč, předplatitelé KPH 100,- Kč

Koupit vstupenky


06. 05. 2022

Beatles Night

Filharmonie Hradec Králové Strhující výlet do hudební historie plné nezapomenutelných hitů Beatles. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

Velký sál KC Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 500,- Kč

Koupit vstupenky


07. 05. 2022

BENDL Česká Třebová

Sál hostince U Coufalů
v 19:00 hodin / vstupné: zdarma

Koupit vstupenky