ÚVOD

Ročník 2017

FESTIVAL BENNEWITZ má své nezastupitelné místo v kulturních aktivitách města i regionu. Nese jméno vynikajícího českého houslisty, dirigenta a hudebního pedagoga, dlouholetého ředitele Pražské konzervatoře Antonína Bennewitze (1833–1926).

Festival je přehlídkou vynikajících interpretů v oblasti vážné hudby, a to jak z řad profesionálů, tak amatérů. Koná se nejenom v České Třebové, ale také v rodišti Antonína Bennewitze – v nedaleké obci Přívrat.

Záštitu nad FESTIVALEM BENNEWITZ každoročně přebírají ministr kultury ČR, hejtman Pardubického kraje či starosta města Česká Třebová.

Dramaturgickou radu festivalu řídí houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který je také patronem festivalu.

Založen byl v roce 1998 a do roku 2016 užíval delší název Hudební festival Antonína Bennewitze.

 

PROGRAM FESTIVALU / 2017

STŘEDA
19. 4. 2017

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT – FESTIVAL BENNEWITZ 2017

Jaroslav Svěcený – housle, Filip Bandžak – baryton, Zdeněk Rys – hoboj, Karel Untermüller – viola, Virtuosi Pragenses – komorní orchestr (i s dechovými nástroji).
Velký sál Kulturního centra / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 300,- Kč


ČTVRTEK
20. 4. 2017

HUDBA A SLOVO V PROMĚNÁCH STALETÍ

Jitka Hosprová – viola, Jaroslav Svěcený – housle, Václav Mácha – klavír, Jan Šťastný – umělecký přednes
Malá scéna / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 200,- Kč


PÁTEK
21. 4. 2017

CHRÁMOVÝ GALAVEČER

Pavel Svoboda – varhany, Marek Zvolánek – trubka, Eva Garajová – mezzosoprán, Jaroslav Svěcený – housle, Bára Munzarová – umělecký přednes
Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 100,- Kč


SOBOTA
22. 4. 2017

MISTROVSKÉ HOUSLE ČTYŘ STALETÍ

Výstava houslí s komentovanými prohlídkami Jaroslava Svěceného.
Malý sál Kulturního centra / Začátek v 10.00 hodin


SOBOTA
22. 4. 2017

CIGÁNSKI DIABLI

Setkání etnických kultur v podání proslulého slovenského orchestru ve společném projektu s J. Svěceným.
Velký sál Kulturního centra / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 300,- Kč


PÁTEK
28. 4. 2017

KOMORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KOCIANA

Dirigenti: Bohuslav Mimra, Jana Mimrová Sóla: Ondřej Sejkora (kontrabas), Matyáš Keller (violoncello) Spoluúčinkuje dechová sekce Filharmonie Hradec Králové.
Velký sál Kulturního centra / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: 200,- Kč


SOBOTA
29. 4. 2017

KONCERT V RODIŠTI ANTONÍNA BENNEWITZE

Pěvecký sbor BENDL Česká Třebová, pod vedením Josefa Menšíka a Davida Lukáše za klavírního doprovodu Blaky Poukarové a pěvecký sbor GAUDEÁMUS ze Světlé nad Sázavou.
Hostinec U Coufalů Přívrat / Začátek v 19.00 hodin / Vstupné: zdarma

PROGRAM
FESTIVAL 2023


14. 04. 2023

Festival Bennewitz – Jaroslav Svěcený a Cigánski diabli
ZAHAJOVACÍ KONCERT XXV. ročníku Festivalu Bennewitz. Originální česko-slovenský projekt Jaroslava Svěceného a orchestru Cigánski Diabli dává nový směr klasickým skladbám i cikánským melodiím. Setkání etnických kultur na jedinečném koncertu, který pohltí každého posluchače. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Městském muzeu (Klácelova 11), v kanceláři Kulturního centra (Nádražní 397) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

Velký sál KC Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 400 Kč, předplatitelé KPH 200 Kč

Koupit vstupenky


15. 04. 2023

Festival Bennewitz – KOJK Česká Třebová
KOJK patří ke každoročním účinkujícím Festivalu Bennewitz, loni oslavil 55 let své existence – a letos připomene 100. výročí narození F. K. Zedínka, čestného občana Č. Třebové! Dále zazní Vivaldi, Schubert, Dvořák. Sólisty budou Leoš Čepický – housle, Jan Mráček – housle, Jaroslav Ondráček – violoncello, Radovan Doležal – violoncello a Miluše Mimrová – klavír. Dirigenty Bohuslav a Jana Cecilie Mimrovi. Spoluúčinkuje dechová sekce Filharmonie Hradec Králové. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Městském muzeu (Klácelova 11), v kanceláři Kulturního centra (Nádražní 397) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

Velký sál KC Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 200 Kč, předplatitelé KPH 100 Kč

Koupit vstupenky


20. 04. 2023

Festival Bennewitz – Orbis Trio a Jiří Pinkas
Orbis Trio (Petra Brabcová – housle, Petr Malíšek – violoncello, Stanislav Gallin – klavír) a violista Bennewitzova kvarteta Jiří Pinkas přednesou Klavírní trio a moll, op. 50 P. I. Čajkovského a Klavírní kvartet č. 3 c moll, op. 60 J. Brahmse. Zároveň připomenou 190. let od narození Antonína Bennewitze! Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Městském muzeu (Klácelova 11), v kanceláři Kulturního centra (Nádražní 397) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

Malá scéna Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 200 Kč, předplatitelé KPH 100 Kč

Koupit vstupenky


21. 04. 2023

Festival Bennevitz – Pražská konzervatoř
Pražská konzervatoř je druhou nejstarší evropskou školou tohoto typu – a její „zlatá doba“ je spojena se jménem Antonína Bennewitze, kterého ve funkci ředitele školy střídal Antonín Dvořák. Její orchestr, který již objel celý svět a pravidelně vystupuje na největších hudebních festivalech v Čechách, vystoupí na Festivalu Bennewitz poprvé – a připomene mimo jiné 190. let od narození Antonína Bennewitze! V programu zazní např. Serenáda pro smyčce Es dur Josefa Suka či Komorní symfonie Dmitrije Šostakoviče. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Městském muzeu (Klácelova 11), v kanceláři Kulturního centra (Nádražní 397) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

Velký sál KC Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 200 Kč, předplatitelé KPH 100 Kč

Koupit vstupenky


22. 04. 2023

Festival Bennewitz – Výstava Slavné italské housle 17. – 19. století
Mistrem Jaroslavem Svěceným, mezinárodně uznávaným soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje, komentovaná prohlídka mistrovských italských houslí 17. – 19. století (Amati, Guarneri, Guadagnini a další). Možnost si prohlédnout výstavu i v 16.00 hodin.

Malý sál KC Česká Třebová
v 14:00 hodin / vstupné: Dobrovolné

Koupit vstupenky


22. 04. 2023

Festival Bennewitz – Koncert frekventantů houslových kurzů Festivalu Bennewitz a Jaroslava Svěceného
Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Městském muzeu (Klácelova 11), v kanceláři Kulturního centra (Nádražní 397) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

Velký sál KC Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 100 Kč, předplatitelé KPH 50 Kč

Koupit vstupenky


29. 04. 2023

Festival Bennewitz – Symphonic Rock Show
V dramaturgicky pestrém programu Filharmonie Hradec Králové s dirigentem a moderátorem Milošem Machkem, který není publiku Festivalu Bennewitz neznámý, zazní symfonické provedení slavných rockových skladeb Deep Purple, Pink Floyd, Van Halen, A. L. Webbera, Ozzy Osbournea, Queen, Rolling Stones, Genesis, AC/DC a dalších legend. Účinkují: Kristi Saňková – soprán, Antonín Mühlhansl – saxofon, Jiří Sova – kytara, Q VOX, Petr Julíček – tenor, Tomáš Badura – tenorbaryton, Tomáš Krejčí – baryton. Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Městském muzeu (Klácelova 11), v kanceláři Kulturního centra (Nádražní 397) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

Velký sál KC Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 550 Kč

Koupit vstupenky


06. 05. 2023

Festival Bennewitz – Pěvecký sbor Bendl Česká Třebová a jeho hosté
Pěvecký sbor Bendl letos oslavil 100 let své existence – a zároveň připomene 160 let sborového zpívání v našem městě. I tento sbor je stálicí našeho festivalu, který letos slaví čtvrtstoletí své existence.

Sál hostince U Coufalů Přívrat
v 19:00 hodin / vstupné: Zdarma

Koupit vstupenky


20. 05. 2024

Festival Bennewitz – Štefan Margita a pardubická filharmonie
Účinkující: světová operní hvězda Štefan Margita a Komorní filharmonie Pardubice (dirigent Jan Kučera). Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Městském muzeu (Klácelova 11), v kanceláři Kulturního centra (Nádražní 397) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

Velký sál KC Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 690 Kč a 750 Kč

Koupit vstupenky