MVF

Zdeněk Pololáník

Pololáník, Zdeněk
Charakteristika: skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 25.10.1935

Pololáník, Zdeněk, skladatel, varhaník, narozen 25. 10. 1935, Brno.

Absolvoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě Josefa Černockého (1952–57), skladbu studoval zprvu soukromě u Františka Suchého, poté na JAMU u Viléma Petrželky a Theodora Schaefera (1957–61). V 60. letech byl členem avantgardní brněnské skladatelské Skupiny A. V 60. letech zdařile uplatnil techniku „Nové hudby“ ve skladbách Scherzo contrario, Musica spingenta III Concentus resonabilis a dalších,vytvořil jednu z prvních elektronických skladeb v tehdejším Československu, ale později se nenechal omezovat žádnými konvencemi. Již v mladém věku se dočkal provedení svých skladeb v Evropě včetně V. Británie a SSSR (Pololáník se stal dokonce neoficiálním prostředníkem mezi hudební avantgardou českou a sovětskou), v USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii, Jihoafrické republice, na Novém Zélandě aj. Objevily se rozhlasové a gramofonové nahrávky i tištěná vydání Pololáníkových děl u domácích i zahraničních vydavatelů. Ve výčtu interpretů jeho skladeb figuruje celá plejáda jmen vynikajících dirigentů, hudebních těles a sólistů. Základním znakem Pololáníkovy hudby se postupně stalo poselství naděje a jasu, zakotvené v hluboké víře v Boha, které přes častou komplikovanost některých pasáží nachází kladné přijetí u odborníků i u prostšího publika. V tom smyslu je Pololáník jedním z vědomých pokračovatelů Josefa Bohuslava Foerstra.

Hudební tvorba Zdeňka Pololáníka zahrnuje víc než tři sta autonomních skladeb instrumentálních, vokálních a hudebně dramatických. Velká část z nich má náboženská témata, mnohé jsou určeny přímo pro bohoslužby (mešní hudba, dosud neukončená řada hymnů ke křesťanským světcům, desítky kostelních písní a úprav vánočních koled aj.). Tvorbě křesťansky orientované duchovní hudby a její interpretaci se věnoval Pololáník soustavně od studentských let přes potíže, které mu v důsledku toho za komunistického režimu vznikaly. Mezi autory textů Pololáníkových skladeb dominují dramatik Milan Calábek, světící biskup olomoucký Josef Hrdlička a básník Václav Renč. Dosavadním vrcholem Pololáníkova snažení je celovečerní opera Noc plná světla, jejíž zvukově obrazový záznam z premiéry v Moravském divadle Olomouc 2013 byl v následujícím roce úspěšně uveden v Chicagu. Na 400 titulů obsahuje Pololáníkova hudba filmová (Žert, 1968, Lev s bílou hřívou, 1986, režie obou filmů Jaromil Jireš), televizní (seriál Jaroslava Dietla Synové a dcery Jakuba Skláře), scénická a k rozhlasovým hrám.

Zdeněk Pololáník žije se svou manželkou v Ostrovačicích u Brna, kde působí jako varhaník a ředitel kůru. V letech 1990–1994 byl též varhaníkem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Počátkem pedagogické práce Zdeňka Pololáníka byly od jeho studentských let soukromé lekce a konzultace. Na JAMU, kde 1990 založil tam první Kabinet duchovní hudby v tehdejší Československé federativní republice, přednášel v letech 1990–95 obory duchovní hudba, scénická a filmová hudba. Za svou uměleckou práci byl Zdeněk Pololáník odměněn několika cenami v soutěžích liturgické hudby, udělením čestného občanství městyse Ostrovačice (1998), Řádem sv. Cyrila a Metoděje České biskupské konference (2001), Cenou Jihomoravského kraje (2005), Medailí sv. Petra a Pavla (2007) brněnského biskupství a stříbrnou Svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského (2010). V České Třebové se od roku 2005 koná každoročně Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka. V Tišnově vznikl v r. 2010 Jarní hudební festival Zdeňka Pololáníka, konaný rovněž každoročně.

Skladatelova manželka, Mgr. Jarmila Pololáníková, sestra skladatele, klavíristy a muzikologa Arne Linky, která vystudovala hudební vědu na Masarykově univerzitě, kromě péče o domácnost je skladateli spolehlivou asistentkou a má značnou zásluhu na orientaci dcery, varhanice Jany Kubové–Pololáníkové a syna, dirigenta, aranžéra a skladatele Petra Pololáníka.

Ke stažení

Rozhovor – Zdeněk Pololáník
Pololáník celé CV a dílo nové CHS

PROGRAM
FESTIVAL 202316. 09. 2023

Španělské varhany: LUCIE GUERRA ŽÁKOVÁ (ES) – varhany
Zahajující koncert XIX. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka. Zazní: J.G. Biadola, M.H. Eslava, E.T. Pérez, Z. Pololáník atd. Varhanní interpretační kurz (dopledne a odpoledne). Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Kostel svatého Jakuba Většího Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 200 Kč, předplatitelé KPH 100 Kč

23. 09. 2023

Světový romantismus a moderna: DANIELA HŘEBÍČKOVÁ, PRAVOSLAV BŘEZÍK (studenti JAMU) – varhany
Zazní: J.S. Bach, P. Eben, L. Janáček, F. Mendelssohn Bartholdy ad. Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Kostel svatého Jakuba Většího Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 100 Kč, předplatitelé KPH 50 Kč

30. 09. 2023

Výstava koncertních harmonií
30.9. - 1. 10 2023 Komentované prohlídky: 9.30 hodin, 11.00 hodin, 13.00 hodin, 14.30 hodin, 16.00 hodin. Komentuje: Ondřej Mucha
Malý sál Kulturní centrum Česká Třebová
v 00:00 hodin / vstupné: zdarma

30. 09. 2023

Unikátní koncertní harmonia: ONDŘEJ MUCHA (CZ) – varhany, GABRIELA NĚMCOVÁ (CZ) – mezzosoprán
Zazní: C. Franc, B.A. Wiedermann, Z. Pololáník ad. Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Malý sál Kulturní centrum Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 200 Kč, předplatitelé KPH 100 Kč

07. 10. 2023

Historické varhany: PAVEL KOHOUT (CZ) – varhany
Zazní: J. S. Bach, D. Buxtehude, W. A. Mozart, Z. Pololáník ad. Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Kostel svaté Marie Magdalény v Řetové
v 19:00 hodin / vstupné: 100 Kč, předplatitelé KPH 50 Kč

14. 10. 2023

Symfonické varhany a pěvecký sbor: ALFRED HABERMANN (CZ) – varhany CANTICORUM IUBILO (CZ) – pěvecký sbor a členové Kühnova smíšeného sboru, sbormistr Josef Popelka ml.
Zazní: M. Dupré, L. Vierne, CH. M. Widor ad. Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Kostel svatého Jakuba Většího Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 200 Kč, předplatitelé KPH 100 Kč