MVF

Ročník 2017

Aktuálně

Letošní 13. ročník se nese ve znamení výročí „sedmičkových“ skladatelů varhanní hudby: Petr Eben (1929 – 2007), Johannes Brahms (1833 – 1897), Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847), Charles-Marie Widor (1844 – 1937). Většina z nich zazní na zahajovacím koncertu v podání profesora pražské HAMU – Jana Hory. Hudbu těchto autorů, zejména francouzských, zahrají také Kateřina Holá a Petr Vacek – „mladí profesionálové“ z východních Čech.

Jako zahraniční interpret se letos představí vokální ansámbl Vox in Rama, který působí koncertně i liturgicky v Paříži. Pod vedením Frederika Rantiera uvede známou Messe de Nostre Dame od Guillauma de Machauta (také „sedmičkového“ skladatele 1300 – 1377). Středověká hudba v románské rotundě sv. Kateřiny v podání profesionálních vokalistů slibuje citlivé propojení hudby s prostorem.

Letošní externí koncert se uskuteční v Řetové. V kostele sv. Marie Magdaleny se aktuálně opravují historické barokní varhany. Z toho důvodu bude koncert hrán na dovezený přenosný kvalitní nástroj a částečně na místních varhanách, pokud to stav nástroje dovolí. Na programu bude zbrusu nový varhanní opus z pera Jaroslava Tůmy: Svaté lásky labyrint. Cyklus je inspirovaný Českou mariánskou muzikou (1647) A. V. Michny. Spojení varhan a zpěvu přirozeně vytvoří jeden celek v podání místních rodáků Jany Ženkové a Jana Lorence.

Tradičním festivalovým záměrem je podpora českotřebovského varhanního dědictví. Proto bude letošní výtěžek směřovat na opravu barokních varhan v Řetové.

Jan Lorenc

PROGRAM
FESTIVAL 202316. 09. 2023

Španělské varhany: LUCIE GUERRA ŽÁKOVÁ (ES) – varhany
Zahajující koncert XIX. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka. Zazní: J.G. Biadola, M.H. Eslava, E.T. Pérez, Z. Pololáník atd. Varhanní interpretační kurz (dopledne a odpoledne). Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Kostel svatého Jakuba Většího Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 200 Kč, předplatitelé KPH 100 Kč

23. 09. 2023

Světový romantismus a moderna: DANIELA HŘEBÍČKOVÁ, PRAVOSLAV BŘEZÍK (studenti JAMU) – varhany
Zazní: J.S. Bach, P. Eben, L. Janáček, F. Mendelssohn Bartholdy ad. Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Kostel svatého Jakuba Většího Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 100 Kč, předplatitelé KPH 50 Kč

30. 09. 2023

Výstava koncertních harmonií
30.9. - 1. 10 2023 Komentované prohlídky: 9.30 hodin, 11.00 hodin, 13.00 hodin, 14.30 hodin, 16.00 hodin. Komentuje: Ondřej Mucha
Malý sál Kulturní centrum Česká Třebová
v 00:00 hodin / vstupné: zdarma

30. 09. 2023

Unikátní koncertní harmonia: ONDŘEJ MUCHA (CZ) – varhany, GABRIELA NĚMCOVÁ (CZ) – mezzosoprán
Zazní: C. Franc, B.A. Wiedermann, Z. Pololáník ad. Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Malý sál Kulturní centrum Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 200 Kč, předplatitelé KPH 100 Kč

07. 10. 2023

Historické varhany: PAVEL KOHOUT (CZ) – varhany
Zazní: J. S. Bach, D. Buxtehude, W. A. Mozart, Z. Pololáník ad. Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Kostel svaté Marie Magdalény v Řetové
v 19:00 hodin / vstupné: 100 Kč, předplatitelé KPH 50 Kč

14. 10. 2023

Symfonické varhany a pěvecký sbor: ALFRED HABERMANN (CZ) – varhany CANTICORUM IUBILO (CZ) – pěvecký sbor a členové Kühnova smíšeného sboru, sbormistr Josef Popelka ml.
Zazní: M. Dupré, L. Vierne, CH. M. Widor ad. Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Kostel svatého Jakuba Většího Česká Třebová
v 19:00 hodin / vstupné: 200 Kč, předplatitelé KPH 100 Kč