MVF

Aktuálně

VARHANNÍ FESTIVAL LETOS POPRVÉ S INTERPRETAČNÍM
KURZEM FRANCOUZSKÉ HUDBY

Varhany v České Třebové a okolí se opět rozezní po delší koncertní pauze v rámci Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka. Jeho program připomene v krátkém rozhovoru dramaturg festivalu Jan Lorenc.

JAKÝ KONCERT ZAHÁJÍ LETOŠNÍ 17. ROČNÍK?

Původně měl být festival „otevřen“ koncertem k životnímu jubileu Zdeňka Pololáníka, který je patronem českotřebovského festivalu. Okolnosti však tomu chtěli jinak, a tak bude tento koncert mít své místo na konci festivalu. Stane se tak jeho vyvrcholením, chcete-li zlatým hřebem v sobotu 16. 10. od 19h v českotřebovském farním kostele. Pod taktovkou Jiřího Kolaře vystoupí sbor Beseda Brněnská, aby střídavě s varhanicí od Pražského Jezulátka, Drahomírou Matznerovou, uvedli díla Zdeňka Pololáníka: zejména varhanní Sonatu Bravuru, Te Deum a Missu solemnis.

Ale zpět k otázce. Zahajovacím koncertem oslavíme zdařilou opravu varhan v Dlouhé Třebové, kde se v kostele sv. Prokopa představí mladý varhaník Martin Moudrý a ansámbl Schola cantus gregoriani. Na programu bude romantická i moderní varhanní hudba, gregoriánský chorál a zbrusu nová mše pro mužský sbor a varhany, která zde zažije svoji koncertní premiéru v sobotu 18. září od 19 hodin.

Mezinárodní zastoupení připadne rakouskému varhaníkovi Christianu Sonnleitnerovi, který vystoupí v sobotu 25. poté v obvyklém čase. Na varhany v Řetové zahraje recitál ze skladeb Antona Bruknera a dalších velikánů. V sobotu 2. října se představí další zahraniční, tentokrát francouzský, interpret Jean-Pierre Lecaudey. Na programu recitálu v českotřebovském farním kostele budou díla francouzských mistrů zejména doby „symfonických varhan“.

Na čtvrtém festivalovém koncertě vystoupí tradičně studenti varhanní hry uměleckých škol pod vedením svých profesorů, letos z pražské HAMU. Opět v České Třebové u sv. Jakuba v v obvyklém čase.

KTERÉ KOSTELY BUDOU HOSTIT DALŠÍ KONCERTY?

Mám radost, že to stávajícího repertoáru festivalových nástrojů se podařilo postupně zařadit vedle českotřebovské vlajkové lodi „Grygar“ řadu menších varhan ve městě a jeho okolí (rotunda sv. Kateřiny, Řetová, Rybník). Letos dostanou prostor nově opravené varhany v Dlouhé Třebové, kde zvláště dobře vyzní hudba romantismu. Druhý koncert se odehraje na památkově chráněných Španělových varhanách v Řetové.

KTEŘÍ ZAHRANIČNÍ VARHANÍCI SE POSLUCHAČŮM PŘEDSTAVÍ?

Rakouský varhaník Christian Sonnleitner je vlastně dědic známého pozdně romantického skladatele Antona Bruknera, neboť působí na stejném kůru v Sankt Florian coby regenschori. Ve svém recitálu uvede skladby J. S. Bacha, J. Haydna, F. Mendelssohna, A. Bruknera a Zd. Pololáníka na řetovských varhanách.

Druhým zahraničním hostem je Francouz Jean-Pierre Lecaudey. Jako dirigent a varhaník koncertuje ve své vlasti i zahraničí. Je zakladatelem festivalu „Organa“ v provensálském Saint Rémy. Jeho diskografie obsahuje varhanní hudbu starých mistrů, ale romantiků a moderních autorů. Na programu svého recitálu v českotřebovském farním kostele uvede průřez francouzské varhanní hudby od baroka po současnost s akcentem na tzv. symfonické varhany.

KROMĚ KONCERTŮ BUDE SOUČÁSTÍ FESTIVALU TAKÉ INTERPRETAČNÍ KURZ…

Je to inovace, kterou cílíme na odbornou veřejnost. Účast přislíbili žáci konzervatoří, ale mám již teď i odezvy od laiků, kteří by se chtěli kurzu účastnit třeba i pasivně. Uvidíme, jaké ohlasy budou. Bylo by skvělé založit tak novou tradici kurzů pokaždé na jiném typu nástroje (moderní koncertní „universál“, barokní pozitiv, romantické varhany). Každopádně zvu všechny zájemce na tento celodenní kurz, který proběhne v pátek 1. 10. ve farním kostele v České Třebové. Téma je francouzská hudba a její adaptace na podmínky českých varhanních nástrojů. Lektorem bude Jean-Pierre Lecaudey. Komunikační jazyky: francouzština, němčina, angličtina. Překlad do češtiny zajištěn.

PROGRAM
FESTIVAL 2023