Ostatní

Zuška v Javorce

1. června / Sobota / Benewitzův hudební pavilón v Javorce / 14:00

Akce se koná v rámci VIII. ročníku celostátního happeningu ZUŠ OPEN.

Program:

Promenádní koncert, Tanec na dlažbě, Kresba a malba v plenéru, Pouliční přednes