YouTube

Z centra – Milan Špičák a Jiří Němec ml.

16. ledna / Neděle / You Tube / 18:00

Velký swingový orchestr, působící pod patronací Kulturního centra Česká Třebová, oslavil pomyslné 40. narozeniny. O jeho minulosti, současnosti i budoucnosti pohovoří Milan Špičák a Jiří Němec mladší.