Koncert

XVII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VARHANNÍHO FESTIVALU ZDEŇKA POLOLÁNÍKA 2021 – ZDENĚK POLOLÁNÍK JUBILEJNÍ

16. října / Sobota / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová / 100,- Kč předplatitelé KPH 50,- Kč / 19:00

BESEDA BRNĚNSKÁ (CZ) – Brněnský filharmonický sbor
PETR KOLÁŘ (CZ) – dirigent
DRAHOMÍRA MACNEROVÁ (CZ) – varhany

Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu a 1 hodinu před začátkem u pokladny.