Koncert

Velký swingový orchestr Česká Třebová

20. května / Pátek / Velký sál KC Česká Třebová / 250,- Kč / 19:00

„LOVE STORIES“

zpěv: Iva Kolářová

Petr Skalický

Zuzana Kupková

diriguje: Milan Špičák a Jiří Němec ml.

moderuje: Zuzana Kupková

Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

VSTUPENKY

online nákup