Koncert

XIX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VARHANNÍHO FESTIVALU ZDEŇKA POLOLÁNÍKA 2023

Unikátní koncertní harmonia: ONDŘEJ MUCHA (CZ) – varhany, GABRIELA NĚMCOVÁ (CZ) – mezzosoprán

30. září / Sobota / Malý sál Kulturní centrum Česká Třebová / 200 Kč, předplatitelé KPH 100 Kč / 19:00

Zazní: C. Franc, B.A. Wiedermann, Z. Pololáník ad.

Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

VSTUPENKY

online nákup