Soubory při KC

Divadelní soubor Hýbl

Českotřebovský ochotnický divadelní soubor Hýbl pod Kulturním centrem Česká Třebová.
Více informací na: https://www.facebook.com/hyblaci/

Výtvarná skupina Maxmilián

Skupina amatérských výtvarníků: Alice F., Marie H., Marta H., Ivana J., Pavla K., Ludmila P. Nataša P. a Mirek D.

více informací na: https://www.facebook.com/Maxmili%C3%A1n-1397401876956424/

Velký swingový orchestr Česká Třebová

Velký swingový orchestr (VSO) je amatérský soubor působící pod patronací Kulturního centra v České Třebové. U jeho vzniku (1980) stál dirigent Stanislav Vosyka a jazzově orientovaní hudebníci z širokého okolí České Třebové, Litomyšle, Svitav, Ústí nad Orlicí, Chocně, Letohradu, Lanškrouna a Hradce Králové. Významnou pomocí pro orchestr byla v jeho začátcích, i později, lektorská činnost členů Orchestru Gustava Broma, (Josef Audes, Mojmír Bártek a Jaromír Hnilička). Orchestr se zaměřil na interpretaci výhradně instrumentálních swingových skladeb ve stylu orchestru Glenna Millera. Hned první koncerty vzbudily u publika v České Třebové velkou odezvu a orchestr si získal radu příznivců.

Více informací na: http://www.vsoct.cz/ nebo https://www.facebook.com/vsoct

Loutkový divadelní soubor Čtyřlístek

Soubor byl založen hned v poválečných letech panem Františkem Navarou. Byl nazván „Junák“. Měli svou domovskou scénu v junáckém domě v městském parku Javorka. Po jeho zrušení založil v roce 1960 nový loutkářský soubor pod Komunálními službami . V roce 1959 se soubor spojil se souborem Úsvit .

V roce 1971 byl založen nový soubor „Čtyřlístek“. Založili ho loutkáři, kteří dříve pracovali s F.Navarou Jeho vedoucími byli Stanislav Ševčík st. a Jaroslav Žáček.Tento soubor pracoval pod Závodním klubem ROH ČSD a později po sloučení kultury v České Třebové pod Sdruženým klubem pracujících. Hráli javajkami. Uskutečnili ročně jednu premiéru a začali organizovat předvánoční besídky.

V roce1943 založil Jaroslav Benátský LS Církve československé. Hráli tajně, jen pro zvané. Po válce soubor přesídlil do malého sálu Dělnického domu. V roce 1947 si soubor postavil na církevním pozemku dřevěnou boudu, kterou nazvali Úsvit. Pod tímto názvem soubor hrál až do roku 1984. V roce 1951 byli součástí kroužků Závodního klubu ROH ČSD a později Sdruženého kubu pracujících.Po celou existenci souboru byl vedoucím pan Jaroslav Benátský. Hráli převážně marionetami. Soubor v letech 1948 – 1959 zahráli průměrně 30 představení.Do roku 1978 zahráli celkem 85 her v 530 představeních pro děti a 16 představení pro dospělé. Hráli loutkami vlastní výroby. Tyto loutky jsou v městském muzeu.

V roce 1972 byl založen mládeží další soubor. Vystupoval pod názvem Marionet a byl též součástí kroužků – nejdříve Závodního klubu ROH ČSD a později Sdruženého klubu pracujících. Jeho vedoucími byli Jiří Kubišta, Vladimír Mašek, J.Ševčíková a Jiří Ryšavý. Hráli javajkami. V roce 1990 soubor zanikl.

V roce 1984 se z důvodů generačních soubor Úsvit a Čtyřlístek sloučili a nadále používají název Čtyřlístek. Vedoucími tohoto souboru byli (do konce roku 2000 Jaroslav Žáček,

2001 – 2006 Jiří Vencl, 2007 dodnes Libuše Němcová ).

Od roku 1966 až do roku 2002 hráli všechny tyto soubory  na Malé scéně. V letech 2002 až 2007 jsme byli nuceni hrát v Kulturním centru v České Třebové.Od roku 2007 dodnes hrajeme opět na Malé scéně. Důvodem byla generální oprava Malé scény.

Jelikož Malá scéna není jen loutkářů,ale slouží též LŠU, divadlu, koncertům populární i vážené hudby a Domu dětí a mládeže, tak není moc prostoru pro nacvičení a hraní loutkového divadla. Nacvičíme dvě premiéry v sezoně a předvánoční besídku.

V roce 1987 jsme odehráli 13 předvánočních přehlídek a to pro děti zaměstnanců českotřebovských podniků. Změnou a hlavně zrušením některých podniků v České Třebové po roce 1990 hrajeme pro veřejnost.

Několik našich členů jsou herci divadelního souboru Hýbl, tím pádem spolupracujeme s místními ochotníky. LS Úsvit se pravidelně účastnil loutkářských přehlídek. V roce 1955 to byla celostátní přehlídka v Bratislavě, v 1957 se zúčastnili národní přehlídky v Ústí nad Labem a od roku 1974 – 1984 byli spoluorganizátory krajských loutkářských přehlídek v České Třebové.

LS Čtyřlístek vystoupil jen na čtyřech krajských přehlídkách a soubor Marionet na 10 krajských přehlídkách. Od roku 2000 jsme se žádné přehlídky nezúčastnili. Náš soubor má velké věkové rozpětí. Nejstarší člen má 72 let a nejmladší 10 roků. Jsou mezi námi žáci, studenti, účetní, sociální pracovnice, inženýrka zemědělství, podnikatel a důchodci.

Soubor má 19 aktivních členů.

Většinu loutek které používáme jsme zakoupili koncem 70.a začátkem 80. let ve výrobním družstvu  Unanov u Znojma. Několikrát jsme hráli loutkové divadlo formou černého divadla. Vyrábíme si jen rekvizity a kulisy.