Pronájem prostor

Kulturní centrum Česká Třebová

Objekt čp. 389 byl původně postaven jako hostinec U Čermáků roku 1831. Roku 1909 si jej pronajal a později odkoupil spolek Dělnický dům, z objektu se tak později stalo sídlo sociálnědemokratické strany. Ve 20. letech 20. století byla budova přestavěna v rondokubistickém stylu a rozšířena o velký sál. Pro rozvíjející se spolkovou činnost byly adaptovány i vnitřní prostory. Pořádaly se zde bály, různá vystoupení a od roku 1921 se zde promítaly i filmy.

V letech 2001 – 2002 proběhla další velká rekonstrukce budovy, v rámci které k ní byla připojena také sousední budova a bylo k ní dostavěno nové zázemí pro vystupující.

V současné době v Kulturním centru naleznete víceúčelový velký sál pro pořádání divadelních představení, koncertů a festivalů, který zároveň slouží jako 3D kino. Dále je v budově malý sál pro komornější pořady či společenské akce, galerie pro výstavní činnost, trvale je v budově umístěn pohyblivý Unzeitigův betlém. Pro školení či workshopy nabízí Kulturní centrum klubovnu, pro společenské akce potom své foyer. V budově je také restaurace Esperanto a divadelní bar.

Kulturní centrum spravuje i nově rekonstruovanou Malou scénu, vhodnou pro loutková představení, koncerty a divadla malých forem a Bennewitzův pavilon v městském parku Javorka, který ožívá vždy na celé léto dětskými divadelními představeními, koncerty a filmovými projekcemi. Do majetku Kulturního centra patří také moderní mobilní jeviště pro pořádání větších hudebních open air koncertů.

Sazby za pronájem prostor
KULTURNÍHO CENTRA ČESKÁ TŘEBOVÁ

(platné od 1. 7. 2023)

 

MÍSTO PROSTORY CENA
velký sál KC hlediště, jeviště
pouze jeviště*
1500,- Kč/1 hodina (první hodina 1750,- Kč)
1000,- Kč/1 hodina
malý sál KC hlediště, jeviště
pouze hlediště
pouze jeviště*
900,- Kč/1 hodina (první hodina 1100,- Kč)
800,- Kč/1 hodina (první hodina 900,- Kč)
500,- Kč/1 hodina
foyer KC 500,- Kč/1 hodina (první hodina 600,- Kč)
klubovna KC 500,- Kč/1 hodina (první hodina 600,- Kč)
galerie (výstavní síň) KC 1000,- Kč/1 den (první den 1200,- Kč)
rotunda KC 1400,- Kč/1 den
Malá scéna hlediště, jeviště
pouze jeviště*
1400,- Kč/1 hodina (první hodina 1600,- Kč)
900.- Kč/1 hodina
foyer MSc 400,- Kč/1 hodina (první hodina 500.- Kč)
klubovna MSc 400,- Kč/1 hodina (první hodina 500.- Kč)
mobilní jeviště 8500,- Kč/1 den (včetně montáže a demontáže;doprava účtována dopravní firmou)
Bennewitzův pavilon 3500,- Kč/1 den nebo
900,- Kč/1 hodina (první hodina 1100,- Kč)
fotostudio 500,- Kč/1 den (první hodina 600,- Kč)
(v ceně není fotoaparát, pouze pozadí a světla)
 1. V sazbách jsou zahrnuty náklady na teplo, elektrickou energii, vodu a úklid (v případě Bennewitzova pavilonu mimo teplo a vodu, v případě mobilního jeviště nic ze zmíněného)
 2. Pronajímateli velkého sálu KC, malého sálu KC a Malé scény bude účtováno zajištění požární prevence (400 Kč/1 hodina). Požární prevenci zajišťují min. 2 lidé, cena je za službu, nikoli osobu.
 3. Další služby jsou účtovány zvlášť na základě následujících sazeb:
  a. osvětlovač 300,- Kč/1 hodina/1 osoba
  b. zvukař 300,- Kč/1 hodina/1 osoba
  c. jevištní technik 250,- Kč/1 hodina/1 osoba
  d. promítač 300,- Kč/1 hodina/1 osoba
  e. provoz šatny 150,- Kč/1 hodina/1 osoba
  f. uvaděči 150,- Kč/1 hodina/1 osoba
 4. Platba za pronájem i služby je účtována za každou započatou hodinu v plné výši.

*pouze za účelem zkoušení souboru po domluvě s ředitelem KC