Pronájem prostor

Kulturní centrum Česká Třebová

Objekt čp. 389 byl původně postaven jako hostinec U Čermáků roku 1831. Roku 1909 si jej pronajal a později odkoupil spolek Dělnický dům, z objektu se tak později stalo sídlo sociálnědemokratické strany. Ve 20. letech 20. století byla budova přestavěna v rondokubistickém stylu a rozšířena o velký sál. Základní kámen byl položen v roce 1923, otevření nové budovy se odehrálo 4/1 1925. Pro rozvíjející se spolkovou činnost byly adaptovány i vnitřní prostory. Pořádaly se zde bály, různá vystoupení a od roku 1921 se zde promítaly i filmy.

V letech 2001 – 2002 proběhla další velká rekonstrukce budovy, v rámci které k ní byla připojena také sousední budova a bylo k ní dostavěno nové zázemí pro vystupující.

V současné době v Kulturním centru naleznete víceúčelový velký sál pro pořádání divadelních představení, koncertů a festivalů, který zároveň slouží jako 3D kino. Dále je v budově malý sál pro komornější pořady či společenské akce, galerie pro výstavní činnost, trvale je v budově umístěn pohyblivý Unzeitigův betlém. Pro školení či workshopy nabízí Kulturní centrum klubovnu, pro společenské akce potom své foyer. V budově je také restaurace Esperanto a divadelní bar.

Kulturní centrum spravuje i nově rekonstruovanou Malou scénu, vhodnou pro loutková představení, koncerty a divadla malých forem a Bennewitzův pavilon v městském parku Javorka, který ožívá vždy na celé léto dětskými divadelními představeními, koncerty a filmovými projekcemi. Do majetku Kulturního centra patří také moderní mobilní jeviště pro pořádání větších hudebních open air koncertů.

O architektuře Dělnického domu a Malé scény více zde: databáze divadel / Divadelní architektura v Evropě (theatre-architecture.eu), resp. zde: databáze divadel / Divadelní architektura v Evropě (theatre-architecture.eu).

Sazby za pronájem prostor
KULTURNÍHO CENTRA ČESKÁ TŘEBOVÁ

(platné od 1. 7. 2023)

 

MÍSTO PROSTORY CENA
velký sál KC hlediště, jeviště
pouze jeviště*
1500,- Kč/1 hodina (první hodina 1750,- Kč)
1000,- Kč/1 hodina
malý sál KC hlediště, jeviště
pouze hlediště
pouze jeviště*
900,- Kč/1 hodina (první hodina 1100,- Kč)
800,- Kč/1 hodina (první hodina 900,- Kč)
500,- Kč/1 hodina
foyer KC 500,- Kč/1 hodina (první hodina 600,- Kč)
klubovna KC 500,- Kč/1 hodina (první hodina 600,- Kč)
galerie (výstavní síň) KC 1000,- Kč/1 den (první den 1200,- Kč)
rotunda KC 1400,- Kč/1 den
Malá scéna hlediště, jeviště
pouze jeviště*
1400,- Kč/1 hodina (první hodina 1600,- Kč)
900.- Kč/1 hodina
foyer MSc 400,- Kč/1 hodina (první hodina 500.- Kč)
klubovna MSc 400,- Kč/1 hodina (první hodina 500.- Kč)
mobilní jeviště 8500,- Kč/1 den (včetně montáže a demontáže;doprava účtována dopravní firmou)
Bennewitzův pavilon 3500,- Kč/1 den nebo
900,- Kč/1 hodina (první hodina 1100,- Kč)
fotostudio 500,- Kč/1 den (první hodina 600,- Kč)
(v ceně není fotoaparát, pouze pozadí a světla)
 1. V sazbách jsou zahrnuty náklady na teplo, elektrickou energii, vodu a úklid (v případě Bennewitzova pavilonu mimo teplo a vodu, v případě mobilního jeviště nic ze zmíněného)
 2. Pronajímateli velkého sálu KC, malého sálu KC a Malé scény bude účtováno zajištění požární prevence (400 Kč/1 hodina). Požární prevenci zajišťují min. 2 lidé, cena je za službu, nikoli osobu.
 3. Další služby jsou účtovány zvlášť na základě následujících sazeb:
  a. osvětlovač 300,- Kč/1 hodina/1 osoba
  b. zvukař 300,- Kč/1 hodina/1 osoba
  c. jevištní technik 250,- Kč/1 hodina/1 osoba
  d. promítač 300,- Kč/1 hodina/1 osoba
  e. provoz šatny 150,- Kč/1 hodina/1 osoba
  f. uvaděči 150,- Kč/1 hodina/1 osoba
 4. Platba za pronájem i služby je účtována za každou započatou hodinu v plné výši.

*pouze za účelem zkoušení souboru po domluvě s ředitelem KC