Předplatné

KPH 59 2020/2021 – přihláška

Podmínky předplatného

a) Každý přihlášený získává zlevněné vstupenky a sedadlo podle vlastního výběru.

b) Cena předplatného je 600,– Kč. Skupinová abonentka: pro 2 osoby 1000,– Kč, pro 3 osoby 1200,– Kč.

c) Předplatné se v případě nenavštívení koncertů nevrací.

d) Abonentní průkazky platí pouze na ř á d n é akce, na akce mimořádné, zařazené do předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50% slevu, místo není reservováno.

e) Každý abonent obdrží včas průkazku, kterou se při navštívení koncertu prokáže. Na průkazce je uvedena řada a číslo stálého sedadla. P r ů k a z k a j e p ř e n o s n á.

f) Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, či v hotovosti v kanceláři KC. Možno uhradit na účet, jehož číslo je na složence.

g) Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech a v mediích.

h) Přihlášky je nutno podat nejpozději do 20.8.2017. Stálým předplatitelům budou zaslány poštou a jejich místa jim budou rezervována do 13. 8. 2017.

i) Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu: Kulturní centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805. Můžete je též vhodit do připravené schránky v Inf. centru MěÚ.

Předplatitelé mohou využít: Sleva 50% na Hudební festival Antonína Bennewitze. Sleva 50% na Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka.