Ostatní

Ceny města Česká Třebová Kohout 2022

12. května / Pátek / Velký sál KC Česká Třebová / 100 Kč / 19:00

Slavnostní večer u příležitosti předání cen města Česká Třebová osobnostem roku 2022.

Host večera: Folklórny súbor Jánošík – Svit

Průvodní slovo: Zuzana Kupková a Miroslav Konvalina

Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Městském muzeu (Klácelova 11), v kanceláři Kulturního centra (Nádražní 397) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

VSTUPENKY

online nákup