Ostatní

Předání cen města Česká Třebová 2021

13. května / Pátek / Velký sál KC Česká Třebová / 100,- Kč / 19:00

Slavnostní večer u příležitosti předání cen města Česká Třebová osobnostem roku 2021.

Host večera: Taneční orchestr ZUŠ Česká Třebová pod vedením Milana Špičáka

Průvodní slovo: Mirek Konvalina

Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

VSTUPENKY

online nákup