• MVF2020

Milí festivaloví přátelé,

dovolte, abych Vám představil letošní dramaturgii festivalu. Rok 2020 přináší hned několik výročí z oblasti varhanní literatury. Pro českotřebovský festival jsou zvláště významná ta, která se pojí s osobou Zdeňka Pololáníka, Jiřího Strejce a Johanna Sebastiana Bacha. První se stane v říjnu jubilantem, druhý, východočeský skladatel a varhaník, již deset let shlíží z varhanního nebe a třetímu, jenž se zapsal nesmazatelně do světového varhanního repertoáru, bychom letos napočítali 270 let.

Musím přiznat, že sestavování programu v letošním roce zkomplikovala čínská chřipka. Varhaník a profesor würzburské Musikhochsluche Christoph Bossert, který měl zahajovat festival, nakonec zůstává ve své vlasti. Nezbývá než doufat, že varhanní „Boss“, jak se mu mezi jeho studenty familiárně říká, potěší třebovské publikum napřesrok anebo v dalších festivalových ročnících.

Nyní však již k aktuálnímu, a jak pevně doufám, již neměnnému programu 16. ročníku varhanního festivalu. Prvního koncertu se ujme interpret a přední český varhanní improvizátor Vladimír Roubal, který rozezní velké varhany v kostele sv. Jakuba. Jeho varhanní recitál bude převážně sestávat ze  skladeb Johanna Sebastiana Bacha a jeho následovníka Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Nebude chybět ani hudba z pera Zdeňka Pololáníka. Publikum také ocení Roubalovo improvizační umění na téma, které se stane překvapení.

Druhý festivalový koncert je zaměřen na komorní hudbu a nese podtitul „Z Bachových kantát a chorálů“. V poněkud intimnějším prostředí rotundy sv. Kateřiny si posluchači budou moci vychutnat hru na historické nástroje (viola da gamba, teorba, varhanní pozitiv). Program je koncipovaný jako dialog varhanních „Choralvorspiele“ a vokálně-instrumentálních chorálů a árií. Přednesu se ujme Bach collegium 2020, na varhany zahraje Jan Lorenc.

Externí koncert se odehraje v Kostele sv. Marie Magdaleny v Řetové. Na nově zrestaurovaných Španělových varhanách přednese hudbu doby „galantní“ mladý česko-švýcarský varhaník Michael Bartek. Posluchači se mohou těšit na Scarlattiho sonáty nebo na Vaňhalovy fugy, které ukáží přednosti a pestrost zvukových barev místního historického nástroje.

Předposlední koncert má být medailonem Jiřího Stejce. Jeho odkaz si zaslouží připomenutí, zvláště pak ve východočeském regionu. Příznačné je, že za varhany usedne syn skladatele, Martin Strejc, který přednese spolu s Lucií Strejcovou nejen hudbu svého otce. Zazní i americký varhanní repertoár.

Zlatým hřebem festivalu se stane koncert k životnímu jubileu Zdeňka Pololáníka. Z mistrových varhanních skladeb zazní Sonata bravura a další jeho jednověté skladby. Za koncertní Grygarovy  varhany usedne Drahomíra Matznerová. Sborové Pololáníkovy skladby provede Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská pod taktovkou Petra Kolaře, který působí jako ředitel kůru na Petrově.

Letošní ročník Pololáníkova festivalu zůstává věrný nastavené festivalové koncepci: region – mezinárodní zastoupení – mladí umělci – komorní hudba – externí koncert. Každý varhanní recitál obsahuje povinnou skladbu Zdeňka Pololáníka. Příští ročník uvítá studenty vysokých uměleckých škol a konzervatoří.

 

ročníky festivalu

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.