Koncert

Mezinárodní varhanní festival 2022

Michal Novenko (CZ) „Historické varhany“

8. října / Sobota / Kostel sv. Marie Magdaleny Řetová / dobrovolné / 19:00

Varhanní recitál.

Předprodej vstupenek  v Informačním centru v městském muzeu a 1 hodinu před začátkem u pokladny.