Výstava

Max Švabinský, Rudolf Vejrych. Malby, kresby, grafiky

31. března - 29. května / Čtvrtek / Výstavní síň KC Česká Třebová / 17:00

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2022 od 17 hodin ve výstavní budově městského muzea. Po skončení programu bude vernisáž pokračovat v prostorách kulturního centra.

Výstava se koná ve spolupráci s Městským muzeem Česká Třebová při příležitosti 60. výročí úmrtí Maxe Švabinského (1873 – 1962) a 140. výročí narození Rudolfa Vejrycha (1882 – 1939). Vystavená díla pocházejí ze sbírek Městského muzea Česká Třebová, Městské galerie Litomyšl a od soukromých sběratelů.

Výstava bude přístupná takto:

v muzeu denně mimo pondělí 8 – 18 hodin     

v kulturním centru denně mimo pondělí 9 – 12 a 14 – 17 hodin