Pohádka

Malé divadélko Praha: O Palečkovi

17. července / Středa / Benewitzův hudební pavilón v Javorce / Dobrovolné / 17:30