Koncert

BENNEWITZ FESTIVAL XXII. ROČNÍK

Komorní orchestr Jaroslava Kociana Česká Třebová

29. dubna / Pátek / Velký sál KC Česká Třebová / 200,- Kč, předplatitelé KPH 100,- Kč / 19:00

Komorní orchestr Jaroslava Kociana Česká Třebová rozšířený o dechovou sekci členů FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

dirigent: Bohuslav Mimra

sólisté: Matouš Pěruška a Kristina Vocetková

Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Informačním centru v Městském muzeu, či v kanceláři KC a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

VSTUPENKY

online nákup