Přednáška

pro seniory

Jak je snadné se nechat podvést

1. listopad / Pondělí / Klubovna KC Česká Třebová / / 16:00

Lektor: Ing Petr Kadlec

Pořádá DDM Kamarád Česká Třebová, sledujte plakáty.