Koncert

XIX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VARHANNÍHO FESTIVALU ZDEŇKA POLOLÁNÍKA 2023

Historické varhany: PAVEL KOHOUT (CZ) – varhany

7. října / Sobota / Kostel svaté Marie Magdalény v Řetové / 100 Kč, předplatitelé KPH 50 Kč / 19:00

Zazní: J. S. Bach, D. Buxtehude, W. A. Mozart, Z. Pololáník ad.

Předprodej vstupenek  v Městském muzeu (Klácelova 11) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

Aktuálně

Prodej vstupenek na Velký swingový orchestr Česká Třebová, který se koná 24.11. 2023 bude zahájen 17.10. 2023.