MVF Z. Pololáníka – Symfonické varhany a pěvecký sbor