Bennewitz 2023: houslové kurzy pod vedením J. Svěceného