ÚVOD

NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SENIORSKÉHO DIVADLA

Přehlídku pořádá Kulturní centrum Česká Třebová ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA Praha.

 

  1. Charakteristika a poslaní přehlídky

Národní přehlídka seniorského divadla je koncipována jako bienále, příležitost k setkání, vzájemné inspiraci a předvedení výsledků práce divadelních souborů a skupin (i jednotlivců), jejichž herecký kolektiv je nejméně z 50 procent složen z osob starších 60 let. Věkové omezení se vztahuje pouze na účinkující. Netýká se autorů, režisérů, scénografů a dalších odborných funkcí, netýká se ani technických a jiných obslužných pracovníků.

Z přehlídky může lektorský sbor doporučovat inscenace k výběru do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.

 

  1. Podmínky účasti

Přehlídka je otevřena všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším divadelním postupům, stylům a poetikám, jakož i příbuzným druhům scénického umění. Její otevřenost je žádoucí i z hlediska divácké adresy. Znamená to, že se přehlídky mohou zúčastnit soubory činoherní i loutkářské, soubory s hudebními divadelními žánry, estrádními produkcemi apod. Přihlásit lze i sólová vystoupení, zvláště pak inscenace tzv. divadla jednoho herce. Vítána budou představení určená dospělým i dětem. Minutáž inscenace či vystoupení není limitována.

Přihlášky k účasti na přehlídce uplatní divadelní kolektivy (jednotlivci) nejdéle do 27. 5. 2022 na tiskopise „Evidenční list inscenace ‒ přihláška“, který je k dispozici ke stažení na adrese https://www.nipos.cz/artama-do-sd/ v oddílu Seniorské divadlo. Přihlášky se zasílají k přímému výběru do národní přehlídky na adresu NIPOS-ARTAMA, do rukou PhDr. Milana Strotzera, P.O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2. Přihlášky je třeba zaslat dvojmo.

Inscenace či vystoupení přihlašuje osoba, která soubor či skupinu (účinkující) zastupuje navenek. Tato osoba zároveň do uzávěrky doručení přihlášek zašle na adresu NIPOS-ARTAMA videozáznam inscenace, aby organizátoři přehlídky měli možnost seznámit se s jednotlivými produkcemi a získali potřebné informace pro stanovení programové skladby přehlídky. Dále k přihlášce připojí slovo o souboru, slovo o autorovi či autorech hry, osoby a obsazení (s uvedením plných znění jmen a příjmení) včetně informaci o dalších tvůrcích inscenace (režie, scéna, kostýmy, hudba, technická spolupráce atp.) a fotografie z inscenace.

Povinnou přílohou přihlášky je jmenný seznam účinkujících s uvedením roku jejich narození, sloužící jako doklad o splnění základní podmínky účasti souboru (jednotlivce) na přehlídce.

Výjimku z ustanovení v článku II. – pokud jde o přihlášky a s nimi spojené náležitosti – mají soubory, které byly zařazeny do programu přehlídky v roce 2020, která se z důvodu pandemie koronaviru nekonala (viz příloha, respektive výše uvedené webové stránky). Tyto soubory mají jedinou povinnost: oznámit do termínu uzávěrky přihlášek (v průběhu května 2022 – ne dříve), že chtějí na přehlídce v roce 2022 vystoupit s inscenací, s kterou se nemohly zúčastnit přehlídky v roce 2020. Toto oznámení na adresu mistr@nipos-mk.cz bude považováno za přihlášku.

 

III. Organizace a průběh

V rámci přehlídky se uskuteční společné diskuze k inscenacím a vystoupením. Tato diskuzní setkání by měla mít především společenský charakter, jako ostatně celý přehlídkový program.

Podmínky pobytu souborů a skupin (jednotlivců) na přehlídce budou vymezeny smlouvami o vystoupení, uzavřenými mezi Kulturním centrem Česká Třebová a osobou zastupující divadelní kolektiv. Umožní-li to ekonomické podmínky, pořadatelé budou divadelním kolektivům hradit stravné a jejich ubytování, zároveň také příspěvek na dopravu. Členům hrajících souborů a skupin umožní bezplatný vstup na všechna představení. Organizátoři budou mít snahu umožnit účast hrajících kolektivů po celou dobu konání přehlídky. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

Kulturní centrum Česká Třebová provozuje tři divadelní sály, které mohou být využity zároveň tak, že na jednom se hraje představení a na zbylých dvou je možno chystat představení další. Dva sály jsou v budově Kulturního centra, třetí je v tzv. Malé scéně, která je nedaleko.

 

  1. Výběr souborů a jejich inscenací

Rozhodnutím o přijetí přihlášených inscenací do programu přehlídky je pověřena programová rada složená z členů odborné rady NIPOS pro amatérské činoherní divadlo, zástupce NIPOS-ARTAMA a zástupce Kulturního centra Česká Třebová. Jednání rady proběhne v první polovině června 2022. Přednost účasti bude dána inscenacím, které byly zařazeny do programu odvolané přehlídky v roce 2020 a nebyly uvedeny na jiné celostátní přehlídce s výběrem na Jiráskův Hronov. Pokud by počet přihlášených inscenací vydal na dvě přehlídky, organizátoři jsou připraveni uskutečnit další ročník co nejdříve v roce 2023.

Programovou skladbu přehlídky stanoví pověřený odborný pracovník NIPOS-ARTAMA.

 

  1. Závěrečné ustanovení

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Milan Strotzer

NIPOS-ARTAMA Praha, listopad 2021

 

Příloha ‒ Technické parametry hracích prostor

 

Velký sál: Kukátkové jeviště; šířka v portálu 8,5 m, hloubka jeviště 8,5 m + 2 m forbína, výška v portálu 5,5 m; výška vlastního jeviště 12 m; 10 ručních tahů.  Propadlem ani točnou není jeviště vybaveno. Osvětlení: 48 osazených reflektorů samostatně ovládaných z osvětlovacího pultu Major Nova lighting, výkonové jednotky 12 kanálů 4x 2kW. Zvuk: Mixpult Yamaha 01v96i, 2x Yamaha DXR15, 2x Yamaha DXS15, CD a MD přehrávač Technics 2x s Autocue. Zázemí pro herce: 4 samostatné šatny ‒ dvě v patře jeviště, dvě o patro výše (společné pro velký i malý sál!); přípravná šatna hned vedle jeviště.

Hlediště pro 284 diváků s elevací o rozměru 13 m šířka, 16,3m hloubka, 5 m výška. Hlediště nelze použít jako hrací prostor pro jiné než kukátkové uspořádání.

 

Malý sál: Kukátkové jeviště; šířka v portálu 6 m, hloubka jeviště 6,5 m, výška v portálu 3 m; výška vlastního jeviště 5 m; bez tahů. Propadlem ani točnou není jeviště vybaveno. Osvětlení: 12 reflektorů samostatně ovládaných z osvětlovacího pultu Minor Nova lighting, výkonové jednotky 6 kanálů 2x 1kW. Zvuk: Mixpult Behringer, 2x HK AUDIO F.A.S.T., CD a MD přehrávač Technics 2x s Autocue. Zázemí pro herce: 4 samostatné šatny ‒ dvě v patře jeviště, dvě o patro výše (společné pro velký i malý sál!), přípravná šatna hned vedle jeviště.

Hlediště pro 150 diváků bez elevace 10,2 m šířka, 10 m hloubka, 5 m výška. Lze využít jako hrací prostor.

 

Malá scéna: Kukátkové jeviště; šířka v portálu 7,6 m, hloubka jeviště 6 m + 2 m forbína, výška v portálu 3 m; výška vlastního jeviště 5 m; 5 ručních tahů. Hydraulickým propadlem je jeviště vybaveno, točnou nikoli. Osvětlení: 24 reflektorů samostatně ovládaných z osvětlovacího pultu Major Nova lighting, výkonové jednotky 36 kanálů 1kW, LED PAR RGB 4x, inteligentní otočné hlavy 2x. Zvuk: Mixpult Yamaha 10 kanálů, 4x HK AUDIO 12“ + 1 + sub HK Audio 15“, CD a MD přehrávač Technics 2x s Autocue. Zázemí pro herce: 2 samostatné šatny o patro výše. Hlediště pro 192 diváků s elevací o rozměru 9,9 m šířka, 12 m hloubka, 6 m výška. Hlediště nelze použít jako hrací prostor pro jiné než kukátkové uspořádání.

 

Program

XIV. Národní přehlídka seniorského divadla Česká Třebová 2022

 

Pátek 11. listopadu 2022

 

Malá scéna      17:00‒17:10   Zahájení přehlídky

17:10‒18:25   Divadlo Exil Pardubice (režie Kateřina Fikejzová Prouzová)

Nicolas Bedos: Do zdi

 

V e č e ř e        18:30–19:30

 

Velký sál KC  19:30‒20:55   Ženský amatérský spolek Homole (režie Stanislava Kočvarová)

Stanislava Kočvarová: Dokud se tančí

 

Malý sál KC   21:15‒23:00   Povídání o viděném (Do zdi / Dokud se tančí)

 

 

Sobota 12. listopadu 2022

 

Malý sál KC   9:30‒10:05     SUD Suchdol nad Lužnicí (režie Lenka Chaloupková)

Lenka a Vít Chaloupkovi: Pradlena

(pro děti od 4 let, i pro dospělé)

 

Malá scéna      10:30–12:35   Adivadlo, z.s. Havlíčkův Brod (režie František Štibor)

Pierre Palmade, Christophe Duthuron: Na útěku

 

O b ě d            12:35‒13:45

 

Velký sál KC  13:45‒15:00   Blanenské divadlo Blansko (režie Fabián Pár)

  1. Palmade, Ch. Duthuron: Koprovka aneb Na útěku

           

Malý sál KC   15:15‒17:15   Povídání o viděném (Pradlena / Na útěku / Koprovka)

 

Malá scéna      17:30–18:25   Divadelní spolek Proměna REMEDIUM Praha o.p.s.

(režie Helena Kubů)

Alexej Guha, Vladislav Burda: Šuškanda a šeptanda

 

V e č e ř e        18:30‒19:45

 

Malá scéna      20:00‒21:15   Divadelní spolek GAUDIUM z.s. Praha (režie Libor Ulovec j.h.)

John Misto: Sonáta pro lžíci

           

Malý sál KC   21:30‒23:00   Povídání o viděném (Šuškanda a šeptanda / Sonáta pro lžíci)

 

 

Neděle 13. listopadu 2022

 

Malá scéna      10:00‒11:15   Divadelní klub Jirásek Česká Lípa (režie Václav Klapka)

Stephen Sachs: Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka

 

Malý sál KC   11:45‒13:00   Divadelní soubor Domu kultury Krupka (režie Jana Urbanová)

Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša

 

O b ě d            13:00‒14:15

 

Malý sál KC   14:15‒15:45   Povídání o viděném (Maryša / Maude, Lionel a prst J. Pollocka)

Vyhlášení výsledků a zakončení přehlídky

PROGRAM
ROČNÍK 2022

Připravujeme…


11. 11. 2022

Divadlo Exil Pardubice: Nicolas Bedos: Do zdi
Viktor ztratil po autonehodě paměť. Každý den k němu domů dochází žena, která se v něm všemi prostředky snaží probudit minulost... Hrají: V. Pojmanová a A. Gregar Režie: Kateřina Fikejzová Prouzová
Malá scéna Česká Třebová
v 17:00 hodin / vstupné: dobrovolné

Koupit vstupenky


11. 11. 2022

Ženský amatérský spolek Homole: Stanislava Kočvarová: Dokud se tančí
Představení o tom, že to nejlepší, co se může člověku ve stáří přihodit, je zůstat mladý, ale ne vždy se to povede. Hrají: M. Krbílková, I. Bartošová, L. Koutská... Režie: Stanislava Kočvarová
Velký sál KC Česká Třebová
v 19:30 hodin / vstupné: dobrovolné

Koupit vstupenky


12. 11. 2022

Suchdolský divadelní spolek: Lenka a Vít Chaloupkovi: Pradlena
Tři rozverné loutkové pohádky využívajíci prací potřeby v podání jednoho herce. Představení umocňuje živý hudební doprovod nesoucí se ve stylu jazzové improvizace. Hrají: L. Cvrčková Režie: Lenka Chaloupková
Malý sál KC Česká Třebová
v 09:30 hodin / vstupné: dobrovolné

Koupit vstupenky


12. 11. 2022

ADIVADLO Havlíčkův Brod: Pierre Palmade, Christophe Duthuron: Na útěku
Hra o cestě, která je sama sobě cílem. Hrají: M. Adamová, S. Motalová Režie: František Štibor
Malá scéna Česká Třebová
v 10:30 hodin / vstupné:

Koupit vstupenky


12. 11. 2022

Blanenské divadlo Blansko: Pierre Palmade, Christophe Duthuron: Koprovka aneb Na útěku
Koprovka měla, má a bude vždy mít své přívržence a odpůrce. Jedni ji zbožňují a druzí nad ní ohrnují nos. Když vás bude někdo nebo něco štvát, tak ho pošlete do kopru a uvidíte, jak se vám báječně uleví. Hrají: I. Vrtělová, K. Vrtělová... Režie: Fabián Pár
Velký sál KC Česká Třebová
v 13:45 hodin / vstupné: dobrovolné

Koupit vstupenky


12. 11. 2022

Divadelní spolek Proměna REMEDIUM Praha o.p.s. : Alexej Guha, Vladislav Burda: Šuškanda a šeptanda
Růža a Fanča mají svojí práci opravdu rády. Těší se do práce, mají tam čisto a mají svoje zákaznice. Jejich profesní život „hajzlbáby“ probíhá v klidu a radosti. Hrají: L. Kotoučková, v. Kotýnková... Režie: Helena Kubů
Malá scéna Česká Třebová
v 17:30 hodin / vstupné: dobrovolné

Koupit vstupenky


12. 11. 2022

Divadelní spolek GAUDIUM z.s. Praha: John Misto: Sonáta pro lžíci
"Za tohle se medaile nedávaj...Ale měly by..." V roce 1945 byly Sheila a Bridie osvobozeny z japonského zajateckého tábora. Nyní, po půlstoletí odloučení je svádí dohromady natáčení televizního dokumentu... Hrají: V. Pilařová, H. Řehořová Režie: Libor Ulovec j.h.  
Malá scéna Česká Třebová
v 20:00 hodin / vstupné: dobrovolné

Koupit vstupenky


13. 11. 2022

Divadelní klub Jirásek Česká Lípa: Stephen Sachs: Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka
Vyhozená barmanka a příležitostná notorička Maude najde v zastavárně obraz, který by mohl být originálním plátnem J. Pollocka. Přizvaný expert Lionel má potvrdit, nebo vyvrátit pravost díla... Hrají: V. Zborníková a V. Klapka Režie: Václav Klapka
Malá scéna Česká Třebová
v 10:00 hodin / vstupné: dobrovolné

Koupit vstupenky


13. 11. 2022

Divadelní soubor Domu kultury Krupka: Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša
Inscenace krupského divadelního souboru je založena na přiběhu a vztazích, dává vyniknout hereckým výkonům, souhře hudby a světla. V úsporné scénografii . ' ' tak vynikne tragický příběh o moci peněz a zničující manipulaci. Hrají: M. Kubalová, Š. Olšák... Režie: Jana Urbanová
Malý sál KC Česká Třebová
v 11:45 hodin / vstupné: dobrovolné

Koupit vstupenky