Koncert

Festival Bennewitz – KOJK Česká Třebová: Pocta Antonínu Dvořákovi

20. dubna / Sobota / Velký sál KC Česká Třebová / 300 Kč, předplatitelé KPH 150 Kč / 19:00

MICHAL KAŇKA – violoncello

KOMORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KOCIANA

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ (dechová sekce)

BOHUSLAV MIMRA – dirigent

V programu zazní Dvořákův Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 a Symfonie e moll č. 9 „Z Nového světa“, op. 95.

Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Městském muzeu (Klácelova 11), v kanceláři Kulturního centra (Nádražní 397) a 1 hodinu před začátkem u pokladny

VSTUPENKY

online nákup