Kino

Citlivý člověk (ČR/SR) 2D

16. října / Pondělí / Velký sál KC Česká Třebová / 140,-Kč / 19:00

Temně groteskní drama se odehrává na více cestách. Té hmatatelné, tu kruté, tu bláznivé, po níž se pokouší vrátit domů kočovný herec Táta Mour se svou ženou Mámou a dvěma syny, ale i pomyslné, ještě klikatější a prašnější, na níž se sváří často imponující duševní mladost (či nezralost, řekl by škarohlíd) s životními okolnostmi nutícími protagonistu ke zmoudření. Úzkostná i bujará kinematografická féerie o lásce, strachu z osamění a pohledech synů upřených na otce.

Hrají: D. Prachař, J. Cuhra, T. D. Vilhelmová…

Režie: T. Klein

Mládeži přístupno od 12 let
Drama / 120 min.

Aktuálně

Prodej vstupenek na Velký swingový orchestr Česká Třebová, který se koná 24.11. 2023 bude zahájen 17.10. 2023.