Ostatní

Ceny města Česká Třebová Kohout 2023

17. května / Pátek / Velký sál KC Česká Třebová / 490 Kč a 590 Kč / 18:00

Slavnostní večer u příležitosti předání cen města Česká Třebová osobnostem roku 2023.

Host večera: Anna K.

Průvodní slovo: Zuzana Kupková a Miroslav Konvalina

Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Městském muzeu (Klácelova 11), v kanceláři Kulturního centra (Nádražní 397) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.