Koncert

Benefiční koncert pro Moravu

26. listopadu / Pátek / Velký sál KC Česká Třebová / zdarma / 19:00

Vystoupí Komorní orchestr Jaroslava Kociana pod taktovkou Bohuslava Mimry.

V rámci koncertu proběhne sbírka pro postižené obce, kterou pořádá Diecézní charita Brno.