Koncert

Anna Julie Slováčková a Velký swingový orchestr Česká Třebová

26. května / Pátek / Velký sál KC Česká Třebová / 300 Kč / 19:00

První část programu bude pulzovat v latinsko-amerických rytmech, v druhé části jako host večera vystoupí Anna Julie Slováčková.

Zpěv: Iva Kolářová, Daniela Stránská, Petr Skalický

Moderuje: Zuzana Kupková

Diriguje: Milan Špičák a Jiří Němec ml.

Předprodej vstupenek na www.kcct.cz, v Městském muzeu (Klácelova 11), v kanceláři Kulturního centra (Nádražní 397) a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

VSTUPENKY

online nákup