Celostátní kolo se koná v Poděbradech vždy v září, tomuto ústřednímu kolu ovšem předchází dvě kola „národní“: české kolo v České Třebové a moravsko-slezské kolo v Kroměříži.

Součástí nabídky přehlídky je i nabídka seminářů (režijní, herecký, scénografický a lighting designový, kostýmní, případně další), které povedou renomovaní odborníci. Tyto semináře nemusí být otevřeny v každém roce, záleží na zájmu přihlášených souborů a veřejnosti.